ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการเพื่อการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการ ?ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น?  (อ่าน 554 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2674
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการ
?ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น?
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560
 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

**************************************

                วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560  จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการ ?ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น? ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชในประเทศไทยและในท้องถิ่น วิธีการอนุรักษ์ ประโยชน์ที่ได้รับ และคุณค่าที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านนิทรรศการ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องและในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 40 คน