เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

รวมเอกสารที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร...
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2018, 09:32:38 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระดับกระทรวง ระดับกรม

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับกระทรวง และ ระดับกรม

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2017, 04:00:44 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพัฒนาบุคลากร ด้าน...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2018, 02:04:23 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับจากสถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 กระทู้16 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการอบรมการเขียนผลการ...
เมื่อ สิงหาคม 03, 2019, 12:47:21 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ จากหน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการประสานความร่วมมือ...
เมื่อ มีนาคม 14, 2019, 08:09:29 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ (E-Learning)

รวมใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning)ของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

20 กระทู้20 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร การบริหารโครงกา...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2019, 09:28:14 AM

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้)

ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

เอกสารคำสัั่งบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4 กระทู้4 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หนังสือส่งตัว ตามคำสั่งย...
เมื่อ เมษายน 19, 2019, 02:00:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งรักษาการ

รวมคำสั่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่ผู้บริหารไปราชการ ลา ประชุมอบรม สัมมนา

16 กระทู้16 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แต่งตั้งให้ข้าราชการครูแ...
เมื่อ กันยายน 16, 2019, 07:05:09 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

รวมคำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน. ที่มอบหมายให้ทำงานในเรื่องต่างๆ

25 กระทู้25 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ...
เมื่อ สิงหาคม 23, 2019, 12:46:04 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ

รวมหนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ เท่าที่สามารถรวบรวมได้

35 กระทู้35 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิทยากรโครงการอบรมการทำว...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 10:45:05 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน กศน. และได้รับการตั้งแต่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 20 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

24 กระทู้24 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิทยากรโครงการอบรมการวิจ...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 03:46:06 PM

ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลที่เคยได้รับและสิ่งที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน กศน. ที่ผ่านมาในการเป็นครู กศน.ตำบล

13 กระทู้13 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิทยากรสัมมนา การศึกษาทา...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 08:41:35 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษา

ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษาที่หามาได้เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประธานนักเรียนปีการศึกษา...
เมื่อ มกราคม 24, 2016, 05:53:01 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โมเดลการปฏิบัติงาน

Model และ Concept ที่คิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของตนเอง

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน นวัตกรรมการทำงาน เลิศชาย...
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2017, 12:03:09 AM

บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2562

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจ...
เมื่อ กันยายน 02, 2019, 03:52:12 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2561

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 08:51:38 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2560

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2560

19 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา...
เมื่อ กันยายน 25, 2017, 07:16:37 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2559

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2559

34 กระทู้34 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมโครงการอบรมการพัฒนาห...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 07:02:57 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2558 (20 เม.ย. - 30 ก.ย.58)

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ตั้งแต่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 20 เมษายน พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน รวมประวัติการประชุม อบรม...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2015, 11:33:21 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2562

48 กระทู้48 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมพิธีถวายราชสักการะสม...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 04:14:28 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2561

52 กระทู้52 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวั...
เมื่อ กันยายน 09, 2018, 03:24:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2560

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2560

31 กระทู้31 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมกิจกรรม 100 ปีวันธงช...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 12:44:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2559

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะก...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2016, 04:34:35 PM

การดำเนินงานโครงการต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กิจกรรมองค์กรนักศึกษา และชมรมจิตอาสา

ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2561

โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรี...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2018, 06:31:55 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2560

โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรี...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2017, 01:35:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2559

โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการค่ายอาสายุวกาชาด
เมื่อ สิงหาคม 11, 2016, 11:36:01 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

38 กระทู้38 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 10:20:39 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และงานที่ประทับใจในอดีตที่ผ่านมา

61 กระทู้61 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แข่งขันรอบคัดเลือก กศน.ส...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2017, 12:24:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ทำร่วมกันและสร้างความประทับใจ รวบรวมไว้เพื่อหวนรำลึกถึงสิ่งดีงามที่ผ่านมา

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กิจกรรมจิตอาสาทำสวนพอเพี...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2015, 03:11:27 PM

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง

รวมความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง ในเรื่องต่างๆ

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ความสวยงามหน้าอาคาร กศน....
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2017, 06:24:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโครงการ/กิจกรรม ที่เคยได้รับผิดชอบและจัดทำในอดีต ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเพิ่งมีกล้องถ่ายรูปเล็กๆเพียง 1 ตัว ไว้เก็บเรื่องราวไว้ในความทรงจำ นำมาลงไว้เพื่อหวนลำลึกถึงกิจกรรมดีดีตอนเป็นครู กศน.ตำบล

45 กระทู้45 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน กศ...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2015, 01:06:34 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทกวี

บทกวีที่เขียนขึ้นจากท่วงทำนองของอารมณ์ออกมาเป็นอักษร

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน บทกวี : ละชีวีที่หูกระจง...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 06:55:47 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความในความคิด

บทความที่เขียนขึ้น จากความรู้สึก ที่ได้มองเห็นความเป็นไปของสังคมในปัจจุบัน

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กศน.จะอยู่อย่างไร ในยุคท...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2018, 10:07:10 AM

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และนโยบายระดับชาติ

รวมแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา นโยบายทางการศึกษาระดับชาติ

12 กระทู้12 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน นโยบายและจุดเน้นการจัดกา...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2019, 12:00:19 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน.

รวมแผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน นโยบาย แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและของสำนักงาน กศน.

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบปร...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2019, 10:45:07 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน.

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการต่างๆของ กศน.

20 กระทู้20 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการฝึ...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2018, 03:45:27 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

รวมคู่มือที่เกี่ยวข้อกับงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบในการปฏิบัติงาน

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการจัดวางระบบและกา...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2019, 03:19:08 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

รวมคู่มือและแนวทางต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการประเมินระดับการ...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2019, 10:34:34 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่ง กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

รวมกฎหมาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

36 กระทู้36 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน การรับนักเรียนในระบบเข้า...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2019, 05:50:35 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ตารางสอบปลายภาคเรียนของ ...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2017, 09:15:01 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมคู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

15 กระทู้15 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการใช้งานระบบเชื่อ...
เมื่อ พฤษภาคม 20, 2019, 01:15:04 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

รวมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เครื่องมือการนิเทศ ปี 25...
เมื่อ มกราคม 08, 2019, 09:37:41 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

13 กระทู้13 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการดำเนินงานอาสายุ...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2019, 10:14:59 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

รวมเอกสารที่น่าสนใจ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง พนง.ร...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2018, 11:56:23 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน

รวมหลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน. และหลักสูตรที่น่าสนใจ ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร การศึกษานอกระบบ...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2019, 12:51:33 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน.

สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน. (ภาพ)

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประวัติความเป็นมา "8 กัน...
เมื่อ กันยายน 07, 2017, 11:10:17 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

37 กระทู้37 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่...
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2019, 11:36:16 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. และที่เกีี่ยวข้อง

รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. เท่าที่สามารถหาและรวบรวมได้

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารั...
เมื่อ กันยายน 16, 2019, 07:24:57 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. เท่าที่สามารถหาและรวบรวมได้

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งย้าย ลงวันที่ 5 ก...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2019, 01:29:00 AM

กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการทำผลงานวิชาการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการพัฒนาสายงาน มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

34 กระทู้34 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยม...
เมื่อ มีนาคม 24, 2019, 11:20:10 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชบัญญัติ

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

42 กระทู้42 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ...
เมื่อ พฤษภาคม 28, 2019, 09:30:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎกระทรวง

รวมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2019, 07:58:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎ ก.ค.ศ.

รวมกฎ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่...
เมื่อ กันยายน 27, 2018, 12:34:15 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

รวมหนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ. ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ว5/2562 การเลื่อนเงินเดื...
เมื่อ เมษายน 11, 2019, 02:14:54 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบ

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

29 กระทู้29 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยหลักฐ...
เมื่อ กันยายน 15, 2019, 04:06:00 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศและข้อบังคับ

รวมประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศ ศธ. มาตรฐานการศึก...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2019, 08:23:09 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารน่ารู้

รวมเอกสารสรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารต่างๆไว้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้

25 กระทู้25 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน สรุป พระราชบัญญัติ 11 ฉบ...
เมื่อ กันยายน 09, 2017, 10:53:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ความรู้ด้านการศึกษา ทฤษฎีการสอน การจัดการเรียนรู้ คำศัพท์ คำอธิบาย ความหมาย คำจำกัดความทางการศึกษา

61 กระทู้60 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จิตตปัญญาศึกษา (ภาคทฤษฎี...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2019, 12:36:30 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

รวมคู่มือ เอกสาร บทความ และความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะ...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2017, 04:03:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคนิคการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับนักบริหารและการปฏิบัติงานภายในองค์กร

68 กระทู้68 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 6 วิธีฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 09:12:36 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศและงานประคุณภาพสถานศึกษา

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน การนิเทศตามลักษณะงานและก...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 12:56:25 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือดีดีสำหรับครู

รวมหนังสือดีดีที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หนังสือ ถอดรหัสการสอนสะเ...
เมื่อ เมษายน 11, 2019, 12:43:08 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

รวมสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รวบรวมจากหลายแห่ง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

21 กระทู้21 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประมวลองค์ความรู้พระราชพ...
เมื่อ เมษายน 10, 2019, 09:23:54 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รวบรวมได้จากอินเตอร์เนต ทีจัดทำและเผยแพร่ไว้เป็นวิทยาทานจากบุคคลและแหล่งต่างๆ

22 กระทู้22 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2017, 03:42:27 PM

บทความดีดี

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทัศนะ แนวความคิด บทวิพากษ์ ที่สะท้อนแนวทางในการจัดการศึกษา

145 กระทู้145 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน การศึกษาเพื่อความมั่งคั่...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2019, 12:55:29 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความ และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้

รวมบทความ และเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ลบภาพคนไทย 8 บรรทัด ผลสำ...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2019, 12:34:32 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความดีดี คำคม ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

บทความ คำคม ที่มีประโยชน์ให้แง่คิดหลากหลายด้านในการใช้ชีวิต

155 กระทู้155 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ทำไมคนที่ไม่สุงสิงกับใคร...
เมื่อ สิงหาคม 03, 2019, 12:59:14 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน

บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรัก ในแง่มุมต่างๆ

60 กระทู้60 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน “ความรักกับการโกหก” เมื่...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 01:41:41 AM

เกร็ดความรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของไทย เรื่องราวๆบางมุม บางตอนของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้

104 กระทู้103 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กำเนิด “โรงเรียนดัดสันดา...
เมื่อ สิงหาคม 09, 2019, 03:41:54 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์โลก

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สากล รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่หน้าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์โลก

10 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประเทศที่เคยเป็นเมืองอาณ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2015, 12:26:07 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

ความรู้เรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และการดูแลป้องกัน

128 กระทู้128 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จริงหรือไม่? อาหารอุ่นซ้...
เมื่อ เมษายน 16, 2019, 09:38:47 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้ทั่วไป

เรื่องราวน่ารู้ทั่วไปหลากหลายด้านที่น่าสนใจ

97 กระทู้97 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 7 วิธีป้องกันถูกโกงที่ดิ...
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2017, 06:43:46 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติ ความเชื่อ เรื่องเล่า ตำนาน

รวมเรื่องเล่า ประวัติ ความเชื่อ ตำนานต่างๆ ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

52 กระทู้51 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จัดวางผิดชีวิตเปลี่ยน! 9...
เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2017, 11:27:23 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติบุคคลสำคัญของไทย

รวมประวัติบุคคลสำคัญของประเทศไทย ที่น่าศึกษาเรียนรู้

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ : ยอด...
เมื่อ มิถุนายน 07, 2017, 09:24:29 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

รวมประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่น่าสนใจ

27 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โวล์ฟ กัง อมาเดอุส โมสาร...
เมื่อ มีนาคม 19, 2016, 02:11:41 PM

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์

พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

36 กระทู้29 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2017, 08:29:40 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชกรณียกิจ

รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชกรณียกิจด้านการศึก...
เมื่อ ธันวาคม 10, 2016, 10:29:47 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจ

รวมเรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีต่อพสกนิกรชาวไทย

62 กระทู้62 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้ !! เรื...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2017, 11:31:40 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ศาสตร์พระราชา

องค์ความรู้ของพระราชา ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือปวงชนชาวไทย

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระบรมราโชวาทของพระบาทสม...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2016, 10:42:53 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้

โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพระราชดำริ "โรงสี...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2016, 08:01:02 AM
  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ผู้ใช้งานขณะนี้ (ผู้ใช้เมื่อ 1440 นาทีที่ผ่านมา)

715 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 735. ออนไลน์มากที่สุด: 13558 (สิงหาคม 10, 2018, 09:21:44 PM)

สถิติการใช้งานฟอรั่ม