ผู้เขียน หัวข้อ: ประถมต้นควรเรียนรู้อะไรดี ซึ่งจะสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้  (อ่าน 492 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2304
ประถมต้นควรเรียนรู้อะไรดี ซึ่งจะสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้
************************************
///เคยถามเด็กสักคำไหมว่าเด็กต้องการอะไร หรือ เพราะผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็นอย่างไร จึงเอาทุกอย่างที่อยากได้ไปใส่ในตัวเด็ก///

ประโยคตัดพ้อเล็กๆในมุมความคิดของผม ที่สงสัยใคร่รู้ว่าแท้จริงการศึกษา สวนทางกับพัฒนาการของมนุษย์หรือไม่ ข้อมูลการศึกษาด้านจิตวิทยาพบว่าเด็กจะรับรู้และเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิต คือช่วงอายุ 1-6 ขวบ คือ ช่วงปฐมวัย จนถึงอนุบาล โดยเน้นเรื่องด้านภาษา การจำ และการสังเกต เด็กในวัย 6-9 ขวบ ชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และจะมีพัฒนาการที่พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ภาษา สติปัญญา และจริยธรรม ซึ่งจริงๆวิชาหลักที่ควรจะเรียนรู้ในช่วงนี้น่าจะมีประมาณ 4 วิชา เพื่อให้เขาได้พัฒนาต่อยอดตามพัฒนาการได้อย่างเต็มที่และไม่หนักจนเกินไป และอาจเพิ่มเติมอีกเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “คุณธรรม จริยธรรม”

วิชาแรก คือ วิชาภาษาไทย เป็นพื้นฐานของการเรียนทุกวิชา เพราะถ้าอ่านออกเขียนได้คล่อง สามารถจับใจความเรื่องที่อ่านได้ สื่อสารได้ถูกต้อง สรุปและย่อความเป็น จนเกิดทักษะ การศึกษาวิชาอื่นก็จะง่ายขึ้นเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น เพราะมีทักษะทางด้านภาษาและการอ่าน ((และถ้าจะเติมภาษาต่างประเทศก็เพิ่มได้ เพราะช่วงวัยนี้พัฒนาการที่ไปได้เร็วคือพัฒนาการทางภาษาและควรเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยและอนุบาล))

วิชาที่สอง วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ฝึกการคิดคำนวณ การใช้ตรรกะและเหตุผล เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆหลายๆแขนง ที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ ในอดีตการณ์ นักคณิตศาสตร์เกือบทุกคน ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์

วิชาที่สาม วิชาศิลปศึกษา เป็นวิชาสำคัญที่นักการศึกษาหลายคนมองข้ามและให้เรียนรู้น้อยมาก เป็นวิชาที่ทำให้เด็กมีจินตนาการ มีความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถนำเสนอความคิดแปลกใหม่ มีอารมณ์สุนทรีย์ มองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างมีคุณค่า มีทัศนะในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น
และวิชาที่สี่ วิชาพลศึกษา เป็นวิชาที่สร้างความสนุกสนาน ทำให้ร่างกายแข็งแรง เพราะเด็กวัยนี้ต้องการเล่น ต้องการเพื่อน ต้องการเข้าสังคม ได้ปลดปล่อยความเครียด รู้จักให้อภัยและมีน้ำใจ

แค่เพียง 4 วิชานี้ก็เพียงพอที่จะสร้างพัฒนาการให้เด็กในวัยนี้ ได้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการเรียนรู้ในวิชาที่ยากและสูงขึ้นในระดับประถมปลาย อย่างเช่น วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะทำให้มีทักษะทางภาษา ทักษะทางการคิดคำนวณอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ไม่ต้องไปใส่อะไรให้เด็กเยอะ หรือแตกแขนงวิชาให้เด็กเขาปวดหัวเท่าทุกวันนี้

ส่วนทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆเด็กๆเขาสามารถเรียนรู้ได้ในวิถีชีวิตประจำวัน จากสื่อ จากสิ่งที่อยู่รอบตัว ในวัยนี้ ผู้ปกครองมีหน้าที่คอยชี้แนะ เพราะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3R+7C นั้น เบื้องต้นสำหรับเด็กคงใช้ แค่ 3R ก่อน ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C นั้น ค่อยๆพัฒนาขึ้นตามวัยและระดับการศึกษา ประการสำคัญก็คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มาจากการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ วันนี้ พ่อ แม่ ครู เป็นนักอ่าน เป็นนักแสวงหาความรู้ ให้เด็กๆได้เห็นกันหรือยัง?

**************************************

เป็นทัศนะและความคิดเห็นส่วนตัวครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

เขียนไว้วันที่ 27 เมษายน 2559