ผู้เขียน หัวข้อ: 6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่  (อ่าน 2786 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3791
นอกจากแผนการสอนที่คุณครูมือใหม่จะต้องเตรียมตัวแล้ว การสร้างบรรยากาศและการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมในการเรียนรู้ก็ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้นเป็นใจต่อการศึกษา รวมถึงสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนักเรียนได้  6 เทคนิดจัดการเรียนรู้ต่อไปนี้ จะเป็นตัวช่วยชั้นดีให้คุณครูได้นำไปจัดการพฤติกรรมของนักเรียน

1. ยิ้มเข้าไว้

การยิ้ม เป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังทำให้เด็กนักเรียนสัมผัสถึงความสุภาพและความ เมตตาได้   นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนได้คลายความกังวล สร้างไมตรีจิตและส่งเสริมบุคลิกที่น่าคบหา ซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อเด็กเกิดความชอบและรู้สึกไว้วางใจในตัวคุณครู เด็กๆ จะมีพฤติกรรมที่ยอบรับฟัง ตั้งใจเรียน และมาเข้าห้องเรียน ดังนั้นอย่าลืมยิ้มและส่งสายตาแห่งมิตรไมตรีแก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น

2.มีกฎระเบียบที่ชัดเจน

การมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนในห้องเรียนนั้น จะเป็นการป้องกันสิทธิในการเรียนของนักเรียนทุกคน ให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงปกป้องสิทธิ์การสอนของครู ซึ่งกฎแต่ละข้อนั้นต้องครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นการรบกวน การเรียนการสอนของผู้อื่นได้
โดยคุณครูควรกำหนดกฎแต่ละข้ออย่างชัดเจนในช่วงสองสามวันแรกของการเรียน  และมีการสาธิตจำลองเหตุการณ์พฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจกฎมากยิ่งขึ้น  เช่น การยกมือก่อนถามคำถามของเด็กนักเรียน เป็นต้น

3.แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นให้เด่นชัด

ผลที่ตามมาจากการกระทำไม่ว่าด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่ จะเป็นการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โดยไม่ต้องใช้การบรรยายและการลงโทษ  ในส่วนของการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างแรง บันดาลใจของนักเรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งในทางสังคมและด้านวิชาการ

คุณครูควรดำเนินการให้เด็กในห้องได้เรียนรู้ถึงผลที่ตามมาให้เด่นชัด ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิด  ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยถ้อยคำหรือภาษากาย ในการส่งใบเตือนหรือเรียกผู้ปกครอง และหรือระยะเวลาที่สิ้นสุดการเตือน

เมื่อนักเรียนได้เห็นถึงสัญญาณต่างๆ ที่คุณครูได้ส่งมาแล้ว วิธีการนี้จะไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งหรือความโกรธเมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการ ลงโทษ  เพื่อให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ และให้คำมั่นว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบเดิมอีกครั้ง

4. คงเส้นคงวา

ความไม่คงเส้นคงวา  เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการควบคุมมากที่สุด เมื่อคุณครูนั้นปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นดำเนินการไปอย่างไม่มี การควบคุม  หรือแค่ว่ากล่าวตักเตือนแทนกฎเกณฑ์ที่บังคับ นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เด็กนักเรียนเห็นว่าตัวคุณครูนั้นไม่มีความน่าเชื่อ ถือ ทำให้เกิดความผิดหวัง ไม่พอใจและเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น

กุญแจสำคัญของการสร้างความคงเส้นคงวาก็คือ การย้ำเตือนตนเองอย่างต่อเนื่องว่าความสำเร็จในการควบคุมพฤติกรรมของนัก เรียนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้  เมื่อเกิดการละเมิดการตอบสนองต้องเป็นไปอย่างอัตโนมัติ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กว่าเป็นระเบียบขั้นตอนปกติของผลที่เกิดขึ้นจาก การละเมิดกฎที่วางไว้

5.สร้างกิจวัตรแบบแผนการเรียนรู้

กิจวัตรเป็นส่วนประกอบหลักในดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน ช่วยให้ประหยัดเวลา มุ่งเน้นการเรียนและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น การหันหน้าเข้ากันเป็นวงกลมเมื่อทำงานกลุ่ม  โดยวิธีการสำคัญในการสอนเรื่องรายละเอียดกิจวัตรให้กับเด็กๆ คือการสมมุติว่าตัวเองเป็นนักเรียน และให้คำแนะนำพวกเขาผ่านขั้นตอนการสาธิต หลักจากนั้นเลือกเด็กนักเรียนมาฝึกปฏิบัติเพื่อตอกย้ำความเข้าใจ

6. อย่าลืมสร้างความสนุกสนาน

เคล็ดลับในการจัดการเรียนการสอนคือสิ่งนี้ก็ว่าได้  เมื่อเด็กนักเรียนรู้สึกมีความสุข มีส่วนรวมและตั้งหน้าตั้งตาเรียน คุณครูต้องอย่าลืมยกระดับประสิทธิภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณครูควรมีการเตรียมเกมการละเล่นไป เสียทุกครั้ง  แต่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หัวเราะอย่างสนุกสนานกับคุณครู โดยคุณครูสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่มีลังเล เช่น การเล่าเรื่องโชคร้ายเล็กๆ ที่สามารถดึงความสนใจของเด็กๆ รวมถึงใช้สำเนียงแปลกๆ การตอบคำถามด้วยเสียงโอเปร่า ที่สำคัญอย่าลืมสนุกกับงานที่ทำและเด็กจะสนุกกับการเรียนรู้และรักในตัวคุณ ครู


ที่มา:http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/oct/08/classroom-management-tips-new-teachers
ภาพประกอบ:  http://www.adweek.com/agencyspy/tired-of-advertising-come-teach-for-mediabistro/7720
แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org
ขอขอบคณที่มา : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org
ที่มา : http://www.krooupdate.com/news/newid-1116.html