ผู้เขียน หัวข้อ: พัฒนาการสอนด้วย Thorndike's Connected Theory  (อ่าน 2356 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3435
เมื่อ: สิงหาคม 28, 2016, 11:21:28 AM
การเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งได้มากตามไปด้วย ยิ่งตอนนี้เป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยแล้ว ใครที่มีความเพียรพยายามเรียนรู้ได้มากๆ ก็ยิ่งจะได้เปรียบคนอื่นๆ ได้มาก ฉะนั้นแล้ว จงเปิดใจให้กว้างและเปิดรับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองกันเถอะค่ะ แอดมินไปเจอทฤษฏีการสอนซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงขอยกเอามาให้คุณครูได้อ่านกันนะคะกับ ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike's Connected Theory)

การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response) มีหลักเบื้องต้นว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยจะแสดงในรูปแบบต่างๆจนกว่าจะเป็นที่พอใจที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเรียก ว่าการลองผิดลองถูก (trial and error)

กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชื่อมโยง ประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ

1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้กล่าวถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจความพร้อมทาง ร่างกายหมายถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวัยวะต่างๆของร่างกายทางด้านจิตใจ หมายถึงความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นสำคัญถ้าเกิดความพึงพอใจย่อมนำไป สู่การเรียนรู้ถ้าเกิดความไม่พึงพอใจจะทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้หรือทำให้การ เรียนรู้หยุดชะงักไป

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎนี้กล่าวถึงการสร้างความมั่นคงของกาเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบ สนองที่ถูกต้องโดยการฝึกหัดกระทำซ้ำบ่อยๆย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและ คงทนถาวรจากกฎข้อนี้แบ่งออกเป็นกฎย่อยๆ ได้อีก 2 ข้อคือ

2.1 กฎแห่งการใช้ (Law of Used) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วมีกระกระทำหรือนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไป ใช้บ่อยๆจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร
2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วไม่ได้กระทำซ้ำบ่อยๆจะทำให้การเรียนรู้ นั้นไม่คงทนถาวรหรือในที่สุดจะเกิดการลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย

3. กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law of Effect) กฎนี้กล่าวถึงผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วว่าถ้าได้รับผล ที่พึงพอใจผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไปแต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ ผู้เรียนย่อมไม่อยากเรียนรู้หรือเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ดังนั้น ถ้าจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองความมั่นคงถาวรต้องให้ ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น ธอร์นไดค์เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและ การตอบสนองซึ่งสามารถแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ กัน

ที่มา : http://m.eduzones.com/content.php?id=163476