ผู้เขียน หัวข้อ: เชื่อหรือไม่ ปัจจุบันไทยยังใช้เหรียญ 1 สตางค์อยู่  (อ่าน 3012 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3763

ภาพที่ 1 เหรียญ 1 สตางค์ ชนิดราคา 1 สตางค์
- เป็นรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นประมาณพ.ศ. 1440 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา โปรดให้สร้างพระบรมธาตุให้สูงขึ้นและปรับเปลี่ยนลักษณะองค์พระธาตุเป็น เจดีย์แบบลังกาภาพที่ 2 เหรียญ 5 สตางค์ชนิดราคา 5 สตางค์
- เป็นรูปพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินการต่อจนสำเร็จภาพที่ 3 เหรียญ 10 สตางค์ชนิดราคา 10 สตางค์
- เป็นรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ไม่ปรากฏประวัติการสร้างที่แน่ชัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2478

 
          ถ้าถามว่าเหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดคือเหรียญอะไรคิดว่าเกือบทุกคนต้องตอบว่าเหรียญสลึงแน่นอน
แล้วไม่ใช่เหรอ ? ไม่ใช่ครับ เหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดคือ .......เหรียญ ๑ สตางค์ครับ
ฟังไม่ผิดคับ เหรียญ ๑ สตางค์ยังคงมีการผลิตอยู่จริงๆ แต่ไม่ใด้มีไว้ซื้อของ
เหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันราคาสูงสุด ๑๐ บาท  และต่ำสุด ๑ สตางค์

          ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ให้ความกระจ่างถึงความสำคัญของเหรียญสตางค์เหล่านี้ว่า เนื่องจากประเทศไทย  มีการกำหนดหน่วยเงิน ๑ บาท มี ๑๐๐ สตางค์ การคำนวณตัวเลขต่างๆในทางบัญชี เช่น การปิดงบบัญชี ระบบธนาคาร การไฟฟ้า ประปา  โดยเฉพาะการคิดภาษีในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่อาจหลีกเลี่ยงเศษตัวเลขต่างๆได้  ดังนั้นเหรียญ ๑ สตางค์ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ จึงมีความสำคัญต่อการหมุนเวียนในวงจำกัด ไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลจำนวนเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านเหรียญ

เหรียญ 10 บาท 1,024.395

เหรียญ  5 บาท 1,372.500

เหรียญ  2 บาท 83.939

เหรียญ  1 บาท 8,618.714

เหรียญ  50 สตางค์ 1,513.418

เหรียญ  25 สตางค์ 2,149.896

เหรียญ  10 สตางค์ 6.220

เหรียญ  5 สตางค์ 6.400

เหรียญ  1 สตางค์ 6.000

รวม 14,781.482


เรามีเหรียญ 1 สตางค์หมุนเวียนถึง 6 ล้านเหรียญนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหรียญ 1 สตางค์ วัดพระธาตุหริภุญชัย
เหรียญ 5 สตางค์ พระปฐมเจดีย์
เหรียญ 10 สตางค์ พระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม
เหรียญ 25 สตางค์ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
เหรียญ 50 สตางค์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
เหรียญ 1 บาท วัดพระแก้ว
เหรียญ 2 บาท วัดสระเกศ
เหรียญ 5 บาท วัดเบญฯ
เหรียญ 10 บาท วัดอรุณฯขอขอบคุณ ข้อมูลจาก http://xchange.teenee.com