ข้อมูลผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ในรูปแบบ หนังสือ e-book PDF
ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสาร กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน. มา ณ โอกาสนี้ครับ

คลิกอ่านได้ที่ภาพปกหนังสือบนชั้นครับ

 
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
 
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ดีเด่น
ประจำปี 2565
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ พรีเมี่ยม
ประจำปี 2565
 
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ดีเด่น
ประจำปี 2566
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ พรีเมี่ยม
ประจำปี 2566
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
หรือที่ QR Code