ผู้เขียน หัวข้อ: ตำนานการสร้างโลกและน้ำท่วมโลก ของอินเดีย  (อ่าน 3024 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3624

        ความรู้เกี่ยวกับตำนานที่ว่าด้วยการสร้างจักรวาลและโลก จะพบได้ทั่วไปไม่เพียงแต่ในชาติที่มีอารยธรรมเท่านั้น ส่วนมากจะเริ่มต้นด้วยการสร้างธรรมชาติก่อน แล้วจึงตามมาด้วยการสร้างเทพเจ้าและมนุษย์ ในปัจจุบันโลกยังเล่าขานตำนานการสร้างโลกและมนุษย์ ในปัจจุบันโลกยังเล่าขานตำนานการสร้างโลกและมนุษย์ตามความเชื่อของชนชาติต่าง ๆ

การสร้างโลกตามตำนานอินเดีย

        ในคัมภีร์ ปัทมปุราณะ กล่าวไว้ว่าเดิมมีพระเป็นเจ้าองค์เดียวคือ พระพรหม ที่เรียกว่า พระอาตมภู (พระผู้เกิดเอง) พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกโดยการสร้างน้ำขึ้นก่อนแล้วหว่านเชื้อพันธุ์ของพระองค์ลงไปในน้ำ เกิดเป็นไข่ทอง พระองค์เข้าไปอยู่ในไข่ ๑ ปี แล้วออกจากไข่มาเป็นพระพรหมาปิตามหา ผู้สร้างโลก เหตุที่มีกำเนิดในไข่ทอง พระพรหมจึงได้ชื่อว่า หิรันยครรภ อีกด้วย พระพรหมแบ่งภาคเป็น 3 ภาค หรือ ตรีมูรติ ซึ่งประกอบด้วย พระผู้สร้าง พระผู้บริหาร และพระผู้สังหาร คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะนั่นเอง ตำนานฮินดูแบ่งเวลาออกเป็น ๔ ยุค ยุคแรกคือ กฤตะยุค ซึ่งยาวนาน ๔,๘๐๐ ปีสวรรค์ หรือ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี มนุษย์ ยุคที่ ๒ คือ ไตรดายุค ยาวนาน ๓,๖๐๐ ปีสวรรค์ หรือ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ปีมนุษย์ ยุคที่ ๓ คือ ทวาบรยุค ยาวนาน ๒,๔๐๐ ปีมนุษย์ หรือ ๘๖๔,๐๐๐ ปีมนุษย์ ยุคที่ ๔ คือ กลียุค ยาวนาน ๑,๒๐๐ ปีสวรรค์ หรือ ๔๓๒,๐๐๐ ปีมนุษย์ ๔ ยุครวมกันเป็น ๑ มหายุค หรือ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ปีมนุษย์ ๑,๐๐๐ มหายุคเป็น ๑ วัน ของพระพรหม กลางคืนก็ยาวเท่ากัน วันของพระพรหมเรียกว่า กัลป์ ใน ๑ กัลป์ มีพระมนูบังเกิด ๑๔ องค์ พระมนูมีหน้าที่สร้างมนุษย์ซึ่งแปลว่า ?ผู้เกิดจากมนู? นั่นเอง

น้ำท่วมโลกในตำนานอินเดีย

        ตำนานอินเดีย เมื่อสิ้นกัลป์ หรือ บรรลัยกัลป์ มาถึง พระศิวะจะลืมพระเนตรที่ ๓ บนพระสลาฏของพระองค์ เกิดไฟบรรลัยกัลป์ทำลายล้างโลกให้มอดไหม้กลายเป็นคืนของพระพรหมโลกจะกลายเป็นมหาสมุทร พระพรหมจะบรรทมหลับเมื่อตื่นบรรทมก็จะทรงสร้างโลกใหม่โดยมีพระวิษณุเป็นผู้ธำรงไว้ และพระศิวะเป็นผู้ทำลาย วนเวียนกันอยู่เช่นนี้ จะเห็นได้ว่าโลกตามตำนานอินเดียมีการแตกตับและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ไม่จบสิ้นในคราวเดียวเหมือนโลกของคริสเตียน

        ตำนานอินเดีย เกี่ยวข้องกับอวตารปางแรกจาก ๑๐ ปาง ของพระวิษณุ คือ มัสยาวตาร เกิดขึ้นในกฤตะยุค ซึ่งเป็นยุคแรกตามตำนานฮินดูพระวิษณุอวตารเป็นปลาทองมีเขาเพื่อช่วยพระมนูไววัสวัตผู้สร้างมนุษยชาติให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลกตอนแรกปลาทองนี้ตัวเล็กนิดเดียว แต่ต่อมาก็ขยายใหญ่โตและให้พระมนูไววัสวัตเอาเชือกผูกที่เขา และลากเรือของพระมนูไปโดยแนะนำให้พระมนูค่อย ๆ ปล่อยให้เรือลงมาช้า ๆ พร้อมกับระดับน้ำซึ่งลดลงมิฉะนั้นอาจค้างเติ่งอยู่บนยอดเขาหิมาลัยได้ อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าขณะที่พระพรหมกำลังหลับยักษ์หัยครีพได้ขโมยคัมภีร์พระเวทไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์จนเป็นเหตุให้น้ำท่วมโลก ปลาอาวตาลสังหารยักษ์หัยครีพสำเร็จ และนำคัมภีร์พระเวทไปคืนที่

หนังสือสกุลไทย ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๒๗๘๐
ประจำวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑
ห้องสมุดสกุลไทย ความเชื่อ หน้า ๑๓๔ - ๑๓๕


ที่มา  :  http://www.thaienv.com/content/view/609/39/