ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565  (อ่าน 742 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3750
เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565
วันที่ 10 มกราคม 2565
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 มกราคม 2565 ร่วมเป็นตัวแทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1 แสนคน สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบางท่านติดภารกิจราชการ โดยทางคณะได้เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ กับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) ท่าน ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) ท่านธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) ท่าน ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
4) ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ท่าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ท่านสุปราณี  นฤนาทนโรดม  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.) ท่าน ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล ( HCEC)
9) ท่านรัตนา  แสงบัวเผื่อน  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
10) ท่านอารีย์  อัจฉริยวนิช  หัวหน้ากลุ่มบูรณาการการศึกษา  สำนักงานบูรณาการกิจการการศึกษา
11) ท่าน ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12) ท่านภูธร จันทะหงส์ ปุญญจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา