ผู้เขียน หัวข้อ: ศิลปะในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้  (อ่าน 1603 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3772
           นอกจากครูจะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีแล้ว ครูควรนำสื่อมาสร้างช่องทางการรับรู้ของผู้เรียน จากผลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ คนทั่วไปสามารถจดจำได้ 10  % ของสิ่งที่อ่าน20% ของสิ่งที่ได้ยิน30% ของสิ่งที่ได้เห็น และได้ยิน70%  ของสิ่งที่ได้พูดหรือซักถาม  90%  ของสิ่งที่เขาพูดขณะปฏิบัติ  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ในขณะเดียวกันการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น  ร่วมมือที่จะเรียนรู้  มีบรรยากาศที่ดี หลักการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมต้องนำมาใช้คือ การพูดให้เข้าใจง่าย   ต้องได้เนื้อหาสาระ คละเคล้าความสนุก มีการปลุกสมองให้รู้จักคิด ช่วยพิชิตปัญหา มารู้จักกัน ฉันถูกเสมอ  มีข้อเสนอที่ดี  มีความสำเร็จ  หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้

         1. สร้างแรงจูงใจ  โดยวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสาน

         2. คำนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้โดยปกติเด็กจะสนใจสูงใน 15 นาทีแรกและการเรียนรู้จะลดถอยลงถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นแทรก             

         3. ต้องคำนึงประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน คนเราชอบฟังเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน

        4. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

        5. ครูควรสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและท้าทาย  ครูต้องเป็นกัลยาณมิตรพร้อมสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียน อยากรู้อยากลอง ท้าทายหรือประลองฝีมือ มีการแข่งขัน สนุกสนาน

        6. แนะแนวหรือชี้นำมากกว่าการสอน  ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกมาเป็นพี่เลี้ยง  ชี้แนะหรือสรุปมากกว่าสอนแบบจ้ำจี้จำไช

        7. ให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดการทำ โดยครูต้องมีขอบเขตตามบทบาทของผู้เรียน  เช่น  ไม่ตะโกนส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่น

        8. ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย  เช่น  เกม  กิจกรรมกลุ่ม  บทบาทสมมุติ  เพลง  ทดสอบ  รวมทั้งสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

        9. ครูควรจัดกิจกรรมให้สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เห็นอยู่

        10. การจัดกิจกรรมควรให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ควรทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลง  ตกแต่ง  ทำให้ก้าวหน้า  เพื่อประโยชน์ต่อสังคม  และประเทศชาติ

เรียบเรียง http://kruvoice.com

ที่มา https://www.trainkru.com