บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ กศน.ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version