บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

นิเทศโครงการ Smart Aging สูงวัยไร้โรค ของ กศน.ตำบลดงตะงาว

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
นิเทศโครงการ Smart Aging สูงวัยไร้โรค ของ กศน.ตำบลดงตะงาว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ กศน.ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version