บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมรับการประเมินผลงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมรับการประเมินผลงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยังยืน ระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ห้องประชุม อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version