บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมกิจกรรม OTOP นวัตวิถี ตำบลดอนพุุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมกิจกรรม OTOP นวัตวิถี ตำบลดอนพุุด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version