บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562
บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version