บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมพัฒาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมพัฒาบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562
บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version