บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

ร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ประชาธิปไตยที่เด็กไทยควรรู้"

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประชาธิปไตยที่เด็กไทยควรรู้"
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ กศน.อำเภอดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version