บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

นิเทศโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรการค้าและการโปรโมทสินค้า กศน.ตำบลดอนพุด

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
นิเทศโครงการอบรมดิจิทัลหลักสูตรการค้าและการโปรโมทสินค้า กศน.ตำบลดอนพุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ กศน.ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

********************************

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version