กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

ว26/2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ว26/2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version