กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

ว 19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ว 19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version