บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561
ณ กศน.อำเภอดอนพุด

********************************
             วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 ร่วมจัดกิจกรรมกับงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอดอนพุด ในโครงการส่งเสริมการอ่านเพิ่มพูนปัญญาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านนิทรรศการและกิจกรรมฐานเรียนรู้ ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลดอนพุด จำนวน 47 คน ได้เรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ โดยมีครู กศน. และ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้ จำนวน 6 ฐานเรียนรู้


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version