บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

ประสานงานเจ้าของปั๊ม ปตท.ดอนพุด เพื่อรับออร์เดอร์กระเป๋าผักตบชวาส่งขาย

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ประสานงานเจ้าของปั๊ม ปตท.ดอนพุด เพื่อรับออร์เดอร์กระเป๋าผักตบชวาส่งขาย
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ปั๊ม ปตท.ดอนพุด อำเภอดอนพุด

********************************
             วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้เข้าพบ คุณธณัฐธินา เจริญสลุง หรือ คุณปู (เสื้อขาวลายคาดดำ) เจ้าของปั๊ม ปตท.ดอนพุด พร้อมกับครูพร โชติกา ดิษฐลักษณ์ ครู กศน.ตำบลบ้านหลวง และพี่นคร เกษสุริยงค์ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งคุณปู เป็นผู้ที่ชื่นชอบและส่งเสริมงานฝีมือชาวบ้าน (Handmade) ส่งขายลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งคุณปู บอกว่า มีออร์เดอร์มาตลอดแต่ผลิตภัณฑ์มีไม่พอกับความต้องการ จึงอยากส่งเสริมตลาดด้านอาชีพและรายได้ให้กับชาวดอนพุด ((คุณปูบอกว่าถ้าทำได้มาตรฐานตามแบบที่ต้องการคุณปูรับไม่อั้น)) นอกจากนี้ ยังให้นำผลิตภัณฑ์ไปวางขาย ณ จุดขายภายในปั้ม ปตท. ได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณ คุณปู เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version