บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) > ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

ลงพื้นที่พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอ ท่านรองเลขาธิการ กศน.

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ลงพื้นที่พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอ ท่านรองเลขาธิการ กศน.
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ ณ บ้านลุงสิงห์ สุวรรณเย็น ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด

********************************
             วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ครูแคท นริสรา สาทางกูล ครู กศน.ตำบลดอนพุด เจ้าของพื้นที่ผู้ประสานงาน และ น้องเมย์ บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ บ้านลุงสิงห์ สุวรรณเย็น สอบถามสารทุกข์สุกดิบ เดินชมสวนแบบบ้านบ้าน กับพันธ์ไม้ต่างๆลุงอยากปลูกอะไรก็ปลูก มีทั้งของกิน สมุนไพร หลายชนิด ไม่น่าเชื่อว่าน้ำท่วมเสียหายเมื่อปี 2554 ทั้งหมดจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ และเตรียมข้อมูลในการต้อนรับท่าน โสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. ที่จะมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดูงานในพื้นที่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version