ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้  (อ่าน 1463 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2768
โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้
 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561
 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี

**************************************

                วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561  จัดทำโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และฝึกกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมศิลปะกับการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมกลุ่มสนใจ เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นต่อไป