ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุด  (อ่าน 1273 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2754
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุด
 วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561
 ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
และ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

**************************************

                  วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อำเภอดอนพุดขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรในอำเภอดอนพุด มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็น Smart Farmer สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การเป็น Smart Farmer ได้ต่อไป