คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) > คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จ.สระบุรี

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
คำสั่งที่ 47/2561
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
**************************************
นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version