ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ กศน.อำเภอดอนพุด  (อ่าน 1769 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3763
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ กศน.อำเภอดอนพุด
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ กศน.อำเภอดอนพุด
********************************

                วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ กศน.อำเภอดอนพุด โดยมีรายละเอียดการปฐมนิเทศโดยสรุปดังนี้

กิจกรรมดีดีมีความรู้สั้นๆเรื่องละ 20 นาที ดังนี้
1) มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาจิตอาสา และให้โอวาทในการเป็นนักศึกษาที่ดี โดย ผอ.บุศรา แพทย์รัตน์
2) การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ กศน.อำเภอดอนพุด โดย อ.เลิศชาย ปานมุข
3) เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต โดยปราชญ์ชาวบ้าน ท่าน
4) เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดย อ.นริศรา สาทางกูล
5) กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (ขยายผล English Boot Camp) โดย อ.ณิยะวรรณ ชูทอง และ อ.เดือนเพ็ญ วายุภักดิ์
6) กิจการลูกเสือ กศน. โดย อ.สายฝน นวนแก้ว นายสมบุญ พูนผล
7) การบริหารจัดการขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย อ.เดือนเพ็ญ วายุภักดิ์
8.) ระเบียบการเป็นสมาชิกห้องสมุดและประโยชน์ของการอ่าน โดย นางสาวชุติกานต์ โชคดี