ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1509 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3174
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ หอประชุมอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

**************************************

                วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560 กศน.อำเภอวังม่วง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยคณะครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับ 1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 2) นักศึกษาที่มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ 3) กลุ่มนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยท่าน ผอ.พงษ์วริษฐ์ ญาณเศรษฐพัฒน์
2. ชีแจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย อ.เลิศชาย ปานมุข
3. กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดย อ.รัตติยา บุญเทศ โดยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คุณูประการของพระมหากษัตริย์ไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
4. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย ในโอกาสที่ธงชาติไทยมีอายุครบ 100 ปี โดย อ.อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช
5.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย อ.ชุลีรัตน์ ราญฎร และ วิทยากร ปราชญ์ท้องถิ่น คุณ รัชต์รันดน์ วงษ์วิลัย ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกตัวอย่างการทำอาชีพเห็ดที่ประสบความสำเร็จ
6. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ โดย อ.กมลพร พงศาปาน
7. การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประชาชนและแนะนำหนังสือน่าอ่าน โดย อ.สุวิมล แสงม่วง บรรณารักษ์
8. การดำเนินงานด้านกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมการทำดอกไม้จันทน์ของนักศึกษา เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย อ.นพดา ชูวงษ์
9. กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ณ กศน.อำเภอวังม่วง