กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version