กฎหมาย เอกสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา > คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง

(1/1)

เลิศชาย ปานมุข:
โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉบับปรับปรุง 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 มิถุนายน 2560

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version