ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดความลับในวัง อีกหนึ่งเหตุผลพระมหากษัตริย์-ราชวงศ์ไม่บรรทมหลับข้ามวัน  (อ่าน 3184 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3772

พสกนิกรไทยทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่สุขสบายและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ดังเช่นความตอนหนึ่งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เคยตรัสในรายการวู๊ดดี้ เกิดมาคุย เทปพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ โดยความตอนหนึ่งตรัสไว้ว่า ในหลวงและสมเด็จพระราชินีมักจะทรงสอนพระราชโอรส-พระราชธิดาเสมอว่า เกิดเป็นเจ้าต้องทำงานรับใช้ประชาชน เช่นเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการทรงงานของพระองค์ ในเนื้อหารายการระบุความว่า แต่ละวันหลังสิ้นสุดในการเสด็จออกไปดำเนินพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ท่านมักจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ในการทรงงานภายในห้องส่วนพระองค์ ภายในห้องนั้นมีทั้งวิทยุสื่อสาร แผนที่ต่างๆที่พระองค์จะทรงสรุปงานแต่ละวันด้วยพระองค์เอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการทรงงานเพื่อพสกนิกรไทยทั้งสิ้น เช่นเดียวกับบทความต่อไปนี้ พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายในพระราชวงศ์จะไม่บรรทมหลับข้ามวัน เพื่อทรงงานต่างๆจะไม่บรรทมหลับ?ข้ามวัน? ธรรมเนียมนี้มีมาจากสมัยอยุธยาแล้วที่ว่า พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายในพระราชวงศ์จะไม่บรรทมหลับข้ามวัน คือนอนจากวันนี้ข้ามเที่ยงคืนไปอีกวันหนึ่ง แต่จะบรรทมก็ต่อเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแล้ว

รัชกาลที่6 ทรงอธิบายไว้ว่า เป็นมาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวกรุงเก่าแล้ว ที่พระมหากษัตริย์จะทรงงานในเวลากลางคืน เปรียบเหมือนทรงเป็นนายยามคอยระวังภัยให้ราษฎรของพระองค์ เพราะเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ราษฎรทั้งหลายพักผ่อนนอนหลับจากการประกอบอาชีพมาทั้งวัน เมื่อมีข้าศึกหรือมีภัยมาในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงงานอยู่ในเวลากลางคืนก็จะสามารถจัดการป้องกันภัยนั้นให้แก่ราษฎรได้ และเมื่อราษฎรตื่นนอนในตอนใกล้รุ่งจึงเสด็จเข้าพระบรรทม

จึงเป็นที่มาของการไม่บรรทมหลับข้ามวัน ดังตัวอย่างเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี เช่นสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะทรงงานจนถึงเช้า เล่ากันว่า รอบๆตำหนักที่ประทับวังสวนดุสิตหรือวังพญาไทจะสว่างตลอดทั้งคืน หรือพระนางเจ้าสุขุมาลฯซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาฯส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 5 เมื่อถึงเวลา 4 ทุ่ม ก็จะเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรีเพื่อทรงงานพระอักษรถวายรัชกาลที่5 จนถึงตีสี่จึงเสด็จกลับ

" สำหรับในหลวงร.9 ของเรา เมื่อครั้งยังทรงมีพระวรกายแข็งแรงก็ไม่ทรงบรรทมหลับข้ามวันเช่นกัน โดยในเวลากลางคืนพระองค์จะทรงงานด้านแผนที่ และสรุปการทรงงานโครงการในพระราชดำริของแต่ละวันจนเช้าจึงเสด็จเข้าบรรทมหรือบรรทมในรถยนต์พระที่นั่งหากมีพระราชกรณียกิจต่อในช่วงเช้า อีกหนึ่งพระองค์คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ที่มักจะเสด็จทรงงานในเวลาใกล้ค่ำ กลับถึงตำหนักที่ประทับในเวลาดึกแล้วทรงพระอักษรชมรมหรือมูลนิธิที่พระองค์ทรงดูแลต่อจนใกล้รุ่งถึงเข้าบรรทมจนเป็นกิจวัตร และอีกหลายๆพระองค์ "

ที่มา : http://77jowo.tnews.co.th/contents/211861/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2017, 08:59:40 AM โดย เลิศชาย ปานมุข »