ผู้เขียน หัวข้อ: การบริหารโรงเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งระบบ  (อ่าน 2725 ครั้ง)

ออฟไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3791
ดร. สามารถ รอดสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
และประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 
โดย สินีนาฎ ทาบึงกาฬ ผู้ชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท.
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ชูธงจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งระบบ และได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนพร้อมทั้งประกาศตัวเป็นโรงเรียนผู้นำสะเต็มศึกษาโดยมีรอยยิ้มของนักเรียน ความสุขของครูในการเรียนรู้ร่วมกันและความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่นักเรียนร่วมเป็นแรงบันดาลใจให้ขับเคลื่อนงาน ภายใต้การบริหารของ ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่างของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เล่าว่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนั้น เป็นโรงเรียนโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่แล้ว และมีการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบตลอด นักเรียนของโรงเรียนได้เรียนสะเต็มศึกษาทุกชั้นทุกห้องครูทุกคนรวมทั้งครูอัตราจ้าง ทุกรายวิชา ได้รับการอบรมด้านสะเต็มศึกษาฉะนั้นครูทุกคนสอนสะเต็มได้
 
?ตอนแรกที่นำสะเต็มศึกษาเข้าสู่โรงเรียน ผมได้คุยกับครูว่าเราจะจัดสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามหลักสูตร สสวท. แต่พอประชุมแล้ว ครูทั้งโรงเรียนสนับสนุนจึงได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งโรงเรียน?

สะเต็มศึกษาทั้งระบบในโรงเรียนเกิดขึ้นได้เพราะเกิดการยอมรับและเห็นความสำคัญในแนวทาง สะเต็มศึกษา บุคลากรทั้งโรงเรียนมีความเชื่อมั่นและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าสะเต็มศึกษาจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต
 
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเริ่มต้นที่การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) นักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันสร้างสรรค์และเข้าสู่ขั้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem ? based Learning : PBL) นักเรียนทุกคนได้รับโจทย์ เพื่อพัฒนาอาชีพของผู้ปกครองเป็นการต่อยอดจากการฟักตัวด้านสะเต็มมาแล้วกว่า 2 ปี เพื่อพัฒนาชุมชนจากนั้นได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีต่างๆ
 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาใช้มาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระหลักที่จัดในช่วงนี้ คือ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยไม่แยกรายวิชา เรียนรู้ร่วมกันครั้งละ 3 ชั่วโมง เทอมละ 2 ครั้ง มีคะแนนมาตรฐานตัวชี้วัด นักเรียนแต่ละห้องมี STEM Club มีนักเรียนมาเป็นผู้ช่วยครู
 
โรงเรียนมีชุดการสอนสะเต็มศึกษา เทอมละ 1 ชุด รวม 12 ชุด ถ้าหาดโรงเรียนใดสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยได้ตลอดเวลา ซึ่งมีทั้งชุดการสอน เทปวีดีโอ ภาพการสอนและภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของแต่ละหน่วยงาน และในอนาคตเราจะทำสะเต็มเข้าสู่ขั้นสุดท้ายตามที่บอกคือ ก้าวสู่การแก้ปัญหาชีวิตประจำวันและพัฒนาอาชีพ ทุกปีเด็กต้องเขียนยกย่องอาชีพผู้ปกครองและหาวิธีการที่จะพัฒนาอาชีพของผู้ปกครองได้อย่างไรอันนี้จะไปช่วยผู้ปกครองได้ และทำประโยชน์เพื่อสังคม
 
ก่อนหน้านี้โรงเรียนได้จัดสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาทุกวันอยู่แล้วแต่หลังจากนโยบายสะเต็มศึกษาแห่งชาติก็เกิดผลกระทบเหมือนเป็นสึนามิสะเต็มกับโรงเรียน โรงเรียนจึงได้เพิ่มความเข้มข้นด้านสะเต็มศึกษา โดยเปิดกิจกรรม STEM Day ทุกวันพุธ มีการจัดวิทยากรหลักว่างไว้ให้จัดห้องที่ทำกิจกรรมสะเต็มไว้ เรามีอาคารสะเต็มศึกษาแล้วเพื่อให้ครูและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

?ผมคิดว่า โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กำลังพัฒนาจากศูนย์ภาคกลางตอนล่าง มาเป็นโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษาในอนาคตอันใกล้ มีครูผ่านการอบรมพันกว่าคนมีโรงเรียนเครือข่าย 108 แห่ง มี มหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัยที่มาดูงาน และให้ศูนย์ ฯ จัดอบรมให้ด้วยโดยเราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะมหาวิทยาลัยทำหน้าที่รับเด็กที่ส่งต่อจากเรา และในปี 2559 มีการประกาศให้ 323 โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐม ทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา สังกัดเอกชน และเทศบาล ให้เป็นโรงเรียนสะเต็มศึกษาโดยมีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นหลัก เรามีทั้ง Core Trainer Local Trainer เต็มโรงเรียน ไปเดินสายเป็นวิทยากรทั่วประเทศ รวมถึงผู้อำนวยการด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ได้เป็นเพียงโรงเรียนแกนนำแต่เป็นโรงเรียนผู้นำสะเต็มศึกษา?
 
หลังจากเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งระบบ นักเรียนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานนานาชาติ ตอนนี้เรามีผลงานนวัตกรรมใหม่ของนักเรียน เช่น เครื่องปอกข้าวหลาม เครื่องปอกทุเรียน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้เชื่อมโยงสู่โครงการโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย หรือ E2STEM ของ สสวท. เราอยากทำการค้าออนไลน์ ต่อไปเราจะพัฒนาโครงการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก
 
นอกจากนั้นโรงเรียนมีห้องเรียนร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6 ห้องเรียนมาสอนทุกวันศุกร์ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจอาหารธุรกิจเพื่อการส่งออกสมัยใหม่ ซึ่งสถาบันปัญญาภิวัฒน์จะรับช่วงต่อจากเราถ้า นักเรียนเลือกเรียนกับเขา

โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ให้ทุนพยาบาลเรียนฟรี และรับทำงานต่อเลย 20 ทุนต่อปี นักเรียนจากวงดนตรีลูกทุ่ง
ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี นักร้อง แดนเซอร์ ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมฟรี วงดนตรีของโรงเรียนได้นำผลงานขึ้นยูทูปก็สามารถได้รับการสนับสนุนให้เดินทางไปต่างประเทศด้วย นักฟุตบอลเคยมีโอกาสไปฝึกอบรมที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1 เดือน ซึ่งคิดว่า อนาคตอันใกล้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจะไม่ตกงาน
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กล่าวต่อไปว่า ความประทับใจจากการทำงานขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา เกิดขึ้นเมื่อเห็นรอยยิ้มของนักเรียนเวลาที่ได้เรียนชั่วโมงสะเต็ม ได้เห็นความสุขของครูที่ไม่ได้สอนเฉพาะเนื้อหาในระบบเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นครูกับนักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการร่วมกันโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจึงไม่ได้เป็นเพียงโรงสอนแล้วแต่เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและประทับใจที่ได้เห็นอนาคตอาชีพของนักเรียนชัดเจนขึ้น
 
?ผมเป็นลูกหลานคนจีน ทอนแบงก์ร้อยได้ก่อนเข้า ป. 1 ขายของ หุงข้าวได้ก่อนไปโรงเรียน ผมเป็นครูที่จบเอกคณิตศาสตร์ เพราะพ่อแม่อยากให้รับราชการ เมื่อมีโอกาสมารับราชการ รู้อย่างเดียวว่าจะต้องทำให้ดีที่สุด จึงอยากให้นักเรียนทุกคนมีอาชีพและคิดว่าตัวเองเป็นครูตลอดเวลา ผมจะเป็นผู้ช่วยครูกับนักเรียนให้ดีที่สุดจะสร้างสวัสดิการการศึกษาและขวัญกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนและจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนครูกับนักเรียนตลอดไป?


ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/26162