ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนร่วมงาน 5 นิสัยที่เราต้องหาไว้ใกล้ ๆ ตัว  (อ่าน 2112 ครั้ง)

ออนไลน์ เลิศชาย ปานมุข

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 3624


คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว การเรียน การงาน เศรษฐกิจ สังคม จึงมักจะรู้จักเลือกคนที่มีคุณลักษณะเด่นมาเติมส่วนด้อย ส่วนขาดของตัวเองไว้

ถ้ายิ่งได้คนที่มีคุณสมบัติแบบมี A E I O U มาเป็นเพื่อนไว้ครบก็ยิ่งส่งผลให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างมีความสุขและแข็งแรง

A คือ AQ. (Adversity Quotient)

เพื่อนประเภทที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกมุ่งมั่น มุ่งหน้า มุ่งหมาย เป็น Climber กับเขาด้วย

E คือ EQ. (Emotional Quotient)

เพื่อนประเภทช่วยให้เรารู้ถึงความสำคัญของความมีมนุษยสัมพันธ์ อารมณ์หนักแน่น อารมณ์ดี อารมณ์มั่นคงกับเขาด้วย

I คือ I.Q. (Intelligent Quotient)

เพื่อนประเภทช่วยให้เราเกิดความรอบรู้ รู้จักคิดกว้าง คิดไกล คิดกลม คิดกลับ คิดก่อ เป็นนักปราชญ์กับเขาด้วย

O คือ OQ. (Optimistic Quotient)

เพื่อนประเภทช่วยให้เราหันกลับมามองโลกแง่ดี มีอารมณ์ขัน กลั่นกรองชีวิตให้มีความหมายกับเขาด้วย

U คือ UQ. (Utopia Quotient)


เพื่อนประเภทช่วยให้เรารู้จักจินตนาการถึงสิ่งสุนทรี ดีงาม โลกที่น่าท้าทายให้ไปอยู่ มีคุณธรรม จริยธรรม ความชอบธรรม ยุติธรรม เป็นนักฝันนักสร้างสรรค์กับเขาด้วย
 
จึงอย่าลืมเก็บใส่ใจไว้ในตัวด้วยการรู้จักเลือกหาคบคนเป็นเพื่อน 5 ประเภทนี้ไว้ !

เพื่อนร่วมงานมีความสำคัญต่อชีวิตการทำงานของเราทุกคน

แหล่งอ้างอิง  :  วัลลภ ปิยะมโนธรรม และปรัชญา ปิยะมโนธรรม.  พัฒนาจิต พิชิตงาน.  กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2549.
ที่มา  :  gotoknow.org/blog/scented-book/235371