รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

หัวข้อ

(1/1)

[1] คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน. ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

[2] บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กศน. ปี 2561

[3] คำสั่งที่ 742/2561 (ย้ายข้าราชการครู) ปี 2561

[4] คำสั่งที่ 2342/2560 (ย้ายข้าราชการครู) ปี 2560

[5] คำสั่งที่ 2341/2560 (เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ปี 2560

[6] คำสั่งที่ 2340/2560 (เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ปี 2560

[7] คำสั่งที่ 2339/2560 (แต่งตั้งบรรจุ ผอ.กศน.อำเภอใหม่) ปี 2560

[8] คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการประเมินเป็น คศ.1 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

[9] คำสั่งที่ 1205,1209,1210/2560 ย้าย ผอ.กศน.จว. ผอ.กศน.อ. และ ขรก.ครู ปี 2560

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version