รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. และที่เกีี่ยวข้อง

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กศน. กรณีพิเศษ กลุ่มพื้นที่ทั่วไป (ปี 2561)

[2] ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กศน. กรณีพิเศษ กลุ่มชายแดนใต้ (ปี 2561)

[3] ประกาศผลสอบ ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ. สถานศึกษา สังกัด กศน. (ปี 2561)

[4] ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย กศน. กรณีพิเศษ กลุ่มพื้นที่ทั่วไป (ปี 2561)

[5] ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย กศน . กรณีพิเศษ กลุ่มชายแดนใต้ (ปี 2561)

[6] ประกาศรับสมัคร ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ. สถานศึกษา สังกัด กศน. (ปี 2561)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version