ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

<< < (4/4)

[1] ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

[2] ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

[3] ร่วมกิจกรรมวันคริสมาส ปี 2561 กับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด

[4] ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

[5] ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561

[6] ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

[7] ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสำนักงาน กศน.อำเภอดอนพุด

[8] ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

[9] ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version