ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

หัวข้อ

(1/1)

[1] ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

[2] ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสำนักงาน กศน.อำเภอดอนพุด

[3] ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

[4] ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version