คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

หัวข้อ

(1/1)

[1] คำสั่งย้ายเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

[2] คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

[3] คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 เมษายน พ.ศ.2558

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version