ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

<< < (2/6) > >>

[1] ร่วมงานงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด

[2] ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

[3] นิเทศกลุ่มอาชีพการสานประเป๋าจากผักตบชวา ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอ และนายอำเภอดอนพุด

[4] ร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

[5] ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษาส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

[6] ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ

[7] ร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช

[8] ต้อนรับนายอำเภอดอนพุด เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนและยืมหนังสือ

[9] ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version