ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] เตรียมสถานที่จัดโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เสริมสร้างปัญญา พัฒนาการเรียนรู้

[2] ร่วมรับประเมินพนักงานราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2561

[3] คุมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

[4] นิเทศการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำตะกร้าหุ้มผ้าแฟนซี (หลักสูตร 3 ชม.)

[5] นิเทศการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำขนมเม็ดขนุน (หลักสูตร 3 ชม.)

[6] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการเพาะเห็ดขอนขาว จำนวน 40 ชั่วโมง

[7] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจการจัดดอกไม้ จำนวน 40 ชั่วโมง

[8] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปอาหาร จำนวน 40 ชั่วโมง (2)

[9] นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปอาหาร จำนวน 40 ชั่วโมง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version