ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] ร่วมให้กำลังใจในการประเมินกำนันดีเด่น ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด

[2] ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561

[3] รับมอบการบริจาคหนังสือ จากท่านผู้พิพากษา ศาลฎีกา

[4] ร่วมการจัดการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด

[5] ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลและความรู้เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์

[6] ร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ไว้ใช้ในการจัดการศึกษา

[7] มอบหนังสือในโครงการ บรรณสัญจร ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา

[8] ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนทำแหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ "ดูนก ยกยอ"

[9] เข้าคารวะนายอำเภอดอนพุด พร้อมร่วมปรึกษาหารือ การทำงานร่วมกัน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version