ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561

[2] ร่วมให้การต้อนรับ ท่านโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน.

[3] ร่วมเวทีประชาคมจัดตั้งกลุ่มเพื่อจดทะเบียน OTOP กลุ่มสานผักตบชวา

[4] ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

[5] ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9

[6] ประสานงานเจ้าของปั๊ม ปตท.ดอนพุด เพื่อรับออร์เดอร์กระเป๋าผักตบชวาส่งขาย

[7] ประสานงานกับตัวแทนกลุ่มอาชีพผักตบชวา เพื่อจัดตั้งกลุ่ม OTOP

[8] เก็บข้อมูลสินค้ากลุ่มอาชีพสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

[9] ลงพื้นที่พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอ ท่านรองเลขาธิการ กศน.

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version