เทคนิคการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] 6 วิธีฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน

[2] ทำไม ?ทัศนคติ? ถึงมีความสำคัญมากกว่า ?ความฉลาดทางปัญญา (IQ)? ?

[3] ผู้นำ 5 ระดับ ตามแนวคิดแบบตะวันออก

[4] ภาวะผู้นำสำคัญอย่างไรกับการทำงานเป็นทีม

[5] คน 4 ประเภท ที่นาซีกล่าวไว้ ประเภทไหนน่ากลัวที่สุดในที่ทำงาน

[6] นก 4 ประเภท เพื่อการเข้าใจ คน 4 สไตล์

[7] ?ทฤษฎีแมลงสาบ? คู่มือการพัฒนาตัวเองของ Sundra Pichai ซีอีโอคนใหม่ของ Google

[8] ประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยหลัก 5Ds

[9] 6 อย่าง ก่อนนอน ที่คนประสบความสำเร็จสูงๆทำกัน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version