บันทึกความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง

หัวข้อ

(1/1)

[1] ความสวยงามหน้าอาคาร กศน.อำเภอวังม่วง

[2] ความสวยงามของทางเดินและลานกิจกรรม

[3] DIY อิฐเก่าใต้ต้นไม้

[4] DIY กระถางเก่า เพื่อกลับมาใช้ใหม่

[5] ทำป้ายลานเรียนรู้

[6] จัดดอกไม้มุมเช็คอิน ห้องสมุดประชาชน

[7] ปรับโฉมห้องสมุดใหม่ เพื่อความสวยงาม

[8] ทำป้ายกรมทางหลวง กศน.อำเภอวังม่วง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version