คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

<< < (4/4)

[1] คณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

[2] คณะกรรมการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.

[3] คณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

[4] คณะทำงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.สระบุรีเกมส์

[5] คณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

[6] คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[7] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 64/2558

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version