คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

<< < (3/3)

[1] คณะกรรมการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.

[2] คณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

[3] คณะทำงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กศน.สระบุรีเกมส์

[4] คณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

[5] คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version