คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสังกัดสำนักงาน กศน.

[2] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2561

[3] แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1/2562

[4] คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จ.สระบุรี

[5] คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (2)

[6] คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[7] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 1/2560

[8] คณะกรรมการกลาง และกำกับห้องสอบ เพื่อเลือกสรร พนักงานราชการ

[9] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 2/2559

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version