คำสั่งมอบหมายงานระดับจังหวัด และ จากสำนักงาน กศน.

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

[2] คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จ.สระบุรี

[3] คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี (2)

[4] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

[5] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

[6] คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบุคคลภายนอก สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[7] ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) 1/2560

[8] แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

[9] คณะกรรมการกลาง และกำกับห้องสอบ เพื่อเลือกสรร พนักงานราชการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version