กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] จิตอาสาเทปูนด้านข้างมุขหน้าอาคาร (ต่อ) 28 ธ.ค.60

[2] จิตอาสาเทปูนด้านข้างมุขหน้าอาคาร 27 ธ.ค.60

[3] จิตอาสาเตรียมพื้นที่เทปูนด้านข้างมุขหน้าอาคาร 26 ธ.ค.60

[4] ที่ปรึกษากลุ่มจิตอาสาเนรมิตกระถางเก่าให้มีสีสรรสวยงาม 25 ธ.ค.60

[5] จิตอาสาเตรียมพื้นที่ทำศาลาการเรียนรู้ หน้า กศน. 19 ธ.ค.60

[6] จิตอาสานำวัสดุเก่าจาก กศน.วังม่วง นำมาพัฒนาต่อที่ กศน.ดอนพุด 12 ธ.ค.60

[7] จิตอาสาตัดต้นไม้และทาสี 4 ธ.ค.60

[8] จิตอาสาทาสีหน้าอาคาร 27 พ.ย.60

[9] จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์หน้าอาคาร 26 พ.ย.60

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version