ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษา

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2538 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติยอมเยี่ยม ประจำปี 2538

[2] นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

[3] นักเรียนแกนนำในโครงการเพื่อนเตือนเพิ่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2538

[4] นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[5] ชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคู่ผสมอายุ 14 ปี เขต 1 พระนครศรีอยุธยา

[6] ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน ปีการศึกษา 2535

[7] ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน ปีการศึกษา 2534

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version