โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวข้อ

(1/5) > >>

[1] นำเสนอผลการปฏิบัติงาน กศน.ตำบลดีเด่นระดับประเทศ ต่อท่านเลขาธิการ กศน.

[2] ท่านสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบ้านแพรก

[3] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงาน กศน.ตำบล ต่อคณะที่มานิเทศตรวจเยี่ยม

[4] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงานต่อคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

[5] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงานต่อคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

[6] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงานต่อคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

[7] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงานต่อคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี

[8] เป็นตัวแทนสาธิตการจัดการเรียนสอนในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

[9] นำเสนอแนวคิดการดำเนินงาน กศน.ตำบล ต่อคณะศึกษาดูงานจากประเทศปากีสถาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version