ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกลางในการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559

[2] ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2

[3] ได้รับมอบหมายเป็นทีมพิธีกรและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน

[4] นิเทศให้กำลังใจในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง กศน.ตำบลแสลงพัน

[5] นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลคำพราน

[6] ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

[7] ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

[8] ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหินซ้อนเหนือ

[9] ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจากกลุ่มลุ่มเจ้าพระยา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version