กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] กิจกรรมจิตอาสาทำสวนพอเพียง

[2] ทีมนันทนาการ กศน.ตำบลบ้านแพรก รดน้ำขอพร

[3] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกลางคลองวนาราม

[4] สร้างสรรค์ทีมนันทนาการ กศน.ตำบลบ้านแพรก

[5] กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก

[6] กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่จากใจศิษย์เก่า

[7] สร้างสรรค์ทีมฟุตบอลของ กศน.ตำบล เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์

[8] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์

[9] กิจกรรมจิตอาสาตัดต้นไม้พัฒนาห้องสมุดประชาชน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version