กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลบ้านแพรก

[2] กิจกรรมจิตอาสาทำสวนพอเพียง

[3] ทีมนันทนาการ กศน.ตำบลบ้านแพรก รดน้ำขอพร

[4] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกลางคลองวนาราม

[5] สร้างสรรค์ทีมนันทนาการ กศน.ตำบลบ้านแพรก

[6] กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก

[7] กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่จากใจศิษย์เก่า

[8] สร้างสรรค์ทีมฟุตบอลของ กศน.ตำบล เพื่อเข้าแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์

[9] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version