รางวัลและความภาคภูมิใจ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ประวัติส่วนตัวครูเลิศชาย ปานมุข

[2] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต มรภ.นครราชสีมา

[3] รางวัลการบริหารจัดการ กศน.ตำบลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 ของสำนักงาน กศน.

[4] นำเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ กศน.ตำบล ต่อท่านเลขาธิการ กศน.

[5] รางวัลที่ 1 ระดับภาค การบริหารจัดการ กศน.ตำบลดีเด่น ประจำปี 2557

[6] วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กศน.ตำบล

[7] รางวัลครูดีเด่น ผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2552 , 2556 และ 2558

[8] ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของสำนักงาน กศน.

[9] ต้อนรับท่าน สุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมชม กศน.ตำบลบ้านแพรก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version